NašaŠkola.Net Takmičenje “Biramo najbolju lekciju” – Spisak svih objavljenih lekcija

Postavljeno je 223 lekcija u okviru takmičenja “Biramo najbolju lekciju” na portalu NašaŠkola.Net.

Uputstvo za otvaranje besplatnog naloga na portalu NašaŠkola.Net možete pročitati ovde.

NašaŠkola.NetTakmičenje 2012 - Spisak lekcija 21-03-2012


Spisak svih linkova do objavljenih lekcija

RB LinkRB Lekcija
1 Prva  L001 - Latinski jezik - Latinske deklinacije - Lazar Stefanović - Tatjana Zdravković
2 Druga  L002 - Latinski jezik - Vremena prezentske osnove u latinskom jeziku - Janko Lazarević - Tatjana Zdravković
3 Treća  L003 - Latinski jezik - Druga deklinacija - Stefan Jovanović - Tatjana Zdravković
4 Četvrta  L004 - Biologija - Nervni sistem - Jelena Stojanović - Jasmina Miljković
5 Peta  L005 - Računarstvo i informatika - Osnovi informatike - Jelena Stojanović - Dragan Ilić
6 Šesta  L006 - Istorija - Punski ratovi - Strahinja Đorđević - Aleksandar Pavlović
7 Sedma  L007 - Muzička kultura - Mocart - Vladan Krunić - Svetlana Stojanović
8 Osma  L008 - Biologija - Nervni sistem - Vladan Krunić - Jasmina Miljković
9 Deveta  L009 - Biologija - Fotosinteza - Aleksandar Zjača i Đorđe Milosavljević - Jasmina Miljković
10 Deseta  L010 - Istorija umetnosti - Impresionizam - Nemanja Marjanović - Nenad Pavličić
11 Jedanaesta  L011 - Geografija - Kina - Milena Nikolić - Milena Andrić
12 Dvanaesta  L012 - Hemija - Živa i njena jedinjenja - Milena Nikolić - Ivana Tonsa
13 Trinaesta  L013 - Psihologija - Emocionalni život adolescenata - Milena Nikolić - Sandra Đoković
14 Četrnaesta  L014 - Komercionalno poznavanje robe - Gasovita goriva - Željko Marjanović - Jelena Grozdić-Radosavljević
15 Petanaesta  L015 - Geografija - Istanbul - Jelena Ilić - Marija Đorđević
16 Šesnaesta  L016 - Računarstvo i informatika - Photoscape - Aleksandra Šmalcelj - Dejan Pejčić
17 Sedamnaesta  L017 - Srpski jezik i književnost - Koreni - Aleksandra Šmalcelj - Sonja Petković
18 Osamnaesta  L018 - Računarstvo i informatika - Tehnička evolucija fotografije - Ana Bačanin - Dejan Pejčić
19 Devetnaesta  L019 - Računarstvo i informatika - Google Chrome Vs Mozila Firefox - Ilona Radoičić - Dejan Pejčić
20 Dvadeseta  L020 - Računarstvo i informatika - Picasa - Milena Nedović - Dejan Pejčić
21 Dvadesetprva  L021 - Poslovna informatika - Analiza "Šta ako u Excel-u" - Miodrag Stanković - Dejan Pejčić
22 Dvadesetdruga  L022 - Računarstvo i informatika - YouTube - Momir Stanković - Dejan Pejčić
23 Dvadesettreća  L023 - Računarstvo i informatika - GOMPlayer - Aleksandra Ristić - Dejan Pejčić
24 Dvadesetčetvrta  L024 - Poslovna informatika - Funkcije traženja u Excel-u - Emilija Krstić - Dejan Pejčić
25 Dvadesetpeta  L025 - Poslovna informatika - Kreiranje baze u Access-u - Jelena Kričak - Dejan Pejčić
26 Dvadesetšesta  L026 - Računarstvo i informatika - Napredno filtriranje u Excel-u - Jelena Perović - Dejan Pejčić
27 Dvadesetsedma  L027 - Poslovna informatika - Analiza "Šta ako u Excel-u" - Jelena Nikolić - Dejan Pejčić
28 Dvadesetosma  L028 - Poslovna informatika - Izvedene tabele u Excel-u - Tamara Kršić - Dejan Pejčić
29 Dvadesetdeveta  L029 - Računarstvo i informatika - Istorijat razvoja računara - Milanović Đorđe - Dejan Pejčić
30 Trideseta  L030 - Statistika - Kapacitet proizvodne opreme - Bojana Stojanović - Mila Milanović
31 Tridesetprva  L031 - Računarstvo i informatika - Elektronske platne kartice - Aleksa Popović - Dejan Pejčić
32 Tridesetdruga  L032 - Računarstvo i informatika - Kriptografija podataka - Sara Miljković - Dejan Pejčić
33 Tridesettreća  L033 - Računarstvo i informatika - Osnove interneta - Adrijana Jevtić - Dejan Pejčić
34 Tridesetčetvrta  L034 - Sociologija - Hrišćanstvo - Jelena Grujić - Jovica Stevanović
35 Tridesetpeta  L035 - Poslovna informatika - Elektronska razmena dokumenata - Adrijana Jevtić - Dejan Pejčić
36 Tridesetšesta  L036 - Poslovna informatika - Elektronsko poslovanje - Bojana Stojanović - Dejan Pejčić
37 Tridesetsedma  L037 - Računarstvo i informatika - Računarske mreže - Katarina Nikolić - Silvana Ivković
38 Tridesetosma  L038 - Računarstvo i informatika - Socijalne mreže - Aleksandra Savić - Ljubiša Ivković
39 Tridesetdeveta  L039 - Srpski jezik i književnost - Albatros - Jelena Spasić - Dragana Petrović
40 Četrdeseta  L040 - Srpski jezik i književnosti - Jovan Dučić - Nikola Radovanović - Dragana Petrović
41 Četrdesetprva  L041 - Računarstvo i informatika - Tekstualne funkcije u Excel-u - Stevan Savić - Dejan Pejčić
42 Četrdesetdruga  L042 - Srpski jezik i književnost - Život i delo Aleksandra Sergejeviča Puškina - Dušan Savić - Mirjana Radojković
43 Četrdesettreća  L043 - Srpski jezik i književnost - Milan Rakić - Lazar Ivković - Dragana Petrović
44 Četrdesetčetvrta  L044 - Biologija - Alge - Katarina Milojković - Danijela Veljković
45 Četrdesetpeta  L045 - Matematika - Tablica izvoda - Milica Stojanović - Dejan Dikić
46 Četrdesetšesta  L046 - Poslovna ekonomija - Završni test - Aleksandar Stojiljković - Tatjana Janković
47 Četrdesetsedma  L047 - Srpski jezik i književnost - Ivo Andrić - Stefan Stevanović - Dejan Dikić
48 Četrdesetosma  L048 - Pravo - Obligaciono pravo - Bojan Projkovski - Dejan Dikić
49 Četrdesetdeveta  L049 - Engleski jezik - National Tastes in Food - Marijana Bernić - Dejan Dikić
50 Pedeseta  L050 - Engleski jezik - English Lessons - Miloš Bižić - Dejan Dikić
51 Pedesetprva L051 - Engleski jezik - Facts and Figures - This is Serbia - Marija Matejić - Ana Milenković
52 Pedesetdruga L052 - Računarstvo i informatika - Osnovi informatike, Od ideje do realizacije - Jovan Milić - Bojana Radenković
53 Pedesettreća L053 - Računarstvo i informatika - Funkcije baze podataka u Excel-u - Ljiljana Mićović - Dejan Pejčić
54 Pedesetčetvrta L054 - Biologija - Disanje - Dušan Kostić - Jasmina Miljković
55 Pedesetpeta L055 - Istorija - Balkanski ratovi - Dušan Kostić - Vera Dujaković
56 Pedesetšesta L056 - Računarstvo i informatika - Hardver - Vladimir Pavlović - Nebojša Lazarević
57 Pedesetsedma L057 - Fizika - Njutnovi zakoni - Vladimir Pavlović - Staniša Stojanović
58 Pedesetosma L058 - Računarstvo i informatika - Zvuk - Milijana Martinović - Silvana Ivković
59 Pedesetdeveta L059 - Fizika - Spektar elektromagnetnih talasa - Ksenija Tomić - Vladimir Milićević
60 Šestdeseta L060 - Računarstvo i informatika - Jednodimenzionalni nizovi - Stevan Spasić - Nebojša Lazarević
61 Šestdesetprva L061 - Srpski jezik i književnost - Stevan Raičković - Danilo Stanimirović - Sonja Petković
62 Šestdesetdruga L062 - Računarstvo i informatika - Finansijske funkcije u Excel-u - Stefan Ilić - Dejan Pejčić
63 Šestdesettreća L063 - Računarstvo i informatika - Struktura hardvera računarskog sistema - Darko Stevanović - Nebojša Lazarević
64 Šestdesetčetvrta L064 - Biologija - Ćelijske organele - Darko Stevanović - Danijela Veljković
65 Šestdesetpeta L065 - Hemija - Struktura atoma - Darko Stevanović - Jelena Franeta
66 Šestdesetšesta L066 - Fizika - Zvezde - Marija Krstić - Slavoljub Radulović
67 Šestdesetsedma L067 - Fizika - Sunce - Aleksandar Rajić - Slavoljub Radulović
68 Šestdesetsedma L068 - Biologija - Bodljokošci - Natalija Stanković - Danijela Vojinović
69 Šestdesetdeveta L069 - Biologija - Velike mačke - Đorđe Živković - Radica Dimitrijević
70 Sedamdeseta L070 - Engleski jezik - The sequence of tenses and the reported speech - Natalija Stanković - Irena Matić-Todorović
71 Sedamdesetprva L071 - Geografija - Afrika - Natalija Stanković - Vukosava Cvetković
72 Sedamdesetdruga L072 - Hemija - Halogeni derivati ugljovodonika - Đorđe Živković - Jelena Franeta
73 Sedamdesettreća L073 - Istorija - Početak drugog svetskog rata - Đorđe Živković - Velimir Stojanović
74 Sedamdesetčetvrta L074 - Fizika - Elektromagnetni talasi - Sofija Tomić - Vladimir Milićević
75 Sedamdesetpeta L075 - Srpski jezik i književnost - Laza Kostić - Bojana Lazić - Milena Stanojević
76 Sedamdesetšesta L076 - Računarstvo i informatika - Osnovne statističke funkcije u Excel-u - Luka Jovanović - Dejan Pejčić
77 Sedamdesetsedma L077 - Matematika - Fraktali - Andrija Stanković - Vinka Grozdanović
78 Sedamdesetosma L078 - Psihologija - Intelektulane sposobnosti - Anđela Jovanović - Vesna Pešić
79 Sedamdesetdeveta L079 - Računarstvo i informatika - Istorija hard diska - Aleksa Zdravković - Nebojša Lazarević
80 Osamdeseta L080 - Računarstvo i informatika - Delovi hard diska - Marko Orlandić - Nebojša Lazarević
81 Osamdesetprva L081 - Francuski jezik - Les Parties Du Corps - Delovi tela - Stefan Jovanović - Vesna Tošić
82 Osamdesetdruga L082 - Geografija - Stočarstvo, lov i ribolov - Dimitrije Stevanović - Slobodan Jaćimović
83 Osamdesettreća L083 - Geografija - Kosovo i Metohija - Sofija Tomić - Slobodan Jaćimović
84 Osamdesetčetvrta L084 - Geografija - Zemljoradnja Srbije - Andrija Đorđević - Slobodan Jaćimović
85 Osamdesetpeta L085 - Računarstvo i informatika - Nastanak i razvoj interneta - Ilija Stamenković - Dragan Ilić
86 Osamdesetšesta L086 - Biologija - Kičmena moždina - Isidora Milenković - Jasmina Miljković
87 Osamdesetsedma L087 - Računarstvo i informatika - Windows - Sonja Osmanović - Nebojša Lazarević
88 Osamdesetosma L088 - Biologija - Hemijski sastav ćelije - Sonja Osmanović - Radica Dimitrijević
89 Osamdesetdeveta L089 - Računarstvo i informatika - Antivirusi - Isidora Ivanović - Dejan Pejčić
90 Devetdeseta L090 - Računarstvo i informatika - Tviter - Aleksandra Cvetanović - Dejan Pejčić
91 Devetdesetprva L091 - Računarstvo i informatika - Tipovi podataka u Excel-u - Darko Đorđević - Dejan Pejčić
92 Devetdesetdruga L092 - Računarstvo i informatika - Power Director 9 - Stefan Rađenović - Ljubiša Ivković
93 Devetdesettreća L093 - Računarstvo i informatika - Istorijat interneta - Tamara Stanojević - Ljubiša Ivković
94 Devetdesetčetvrta L094 - Računarstvo i informatika - Rad sa imenovanom grupom ćelija u Excel-u Nikola Lazić - Dejan Pejčić
95 Devetdesetpeta L095 - Istorija - Grčko-persijski ratovi - Pavle Tenjović - Velimir Stojanović
96 Devetdesetšesta L096 - Biologija - Alge - Marko Petrović - Danijela Veljković
97 Devetdesetsedma L097 - Računarstvo i informatika - Hardver i softver - Dimitrije Stevanović - Dragan Ilić
98 Devetdesetosma L098 - Srpski jezik - Zavisne rečenice - Ankica Lazarević - Ivana Mandić
99 Devetdesetdeveta L099 - Muzička kultura - Bečki klasičari - Andrijana Petrović - Svetlana Stojanović
100 Stota L100 - Istorija - Najstarija istorija Helade - Andrijana Petrović - Aleksandar Pavlović
101 Stoprva L101 - Geografija - Kviz o glavnim gradovima - Marija Đorđević - Milena Andrić datoteka
102 Stodruga L102 - Istorija - Drugi svetski rat - Anđela Stefanović - Vera Dujaković
103 Stotreća L103 - Istorija - Antifašistička koalicija - Mila Krstić - Vera Dujaković
104 Stočetvrta L104 - Srpski jezik i književnost - Dositej Obradović - Anđelija Stoilković - Kristina Mitić
105 Stopeta L105 - Istorija - Svet u ratu velike bitke - Nikola Nešković - Vera Dujaković
106 Stošesta L106 - Srpski jezik i književnost - Svest o pesmi - Nemanja Marjanović - Dragana Ranđelović
107 Stosedma L107 - Računarstvo i informatika - Word - Osnovni alati - Aleksandar Stevanović - Biljana Lukić
108 Stoosma L108 - Fizika - Difrakcija svetlosti - Dušan Kostić - Vladimir Milićević
109 Stodeveta L109 - Matematika - Mandelbrotov skup - Aleksandar Milinković - Vinka Grozdanović
110 Stodeseta L110 - Biologija - Pauci - Aleksa Pejić - Marija Cvetković
111 Stojedanaesta L111 - Biologija - Čaroban svet leptira - Milica Stojanović - Marija Cvetković
112 Stodvanaesta L112 - Muzička kultura - Umetnost XIX veka - Mirjana Obradović - Marija Cvetković
113 Stotrinaesta L113 - Biologija - Zglavkari - Jelena Milojević - Marija Cvetković
114 Stočetrnaesta L114 - Fizika - Izo procesi - Anica Mitrović - Marija Cvetković
115 Stopetnaesta L115 - Biologija - Crvi - Nikola Raičević - Marija Cvetković
116 Stošestnaesta L116 - Hemija - Alkoholi - Doroteja Petrović - Marija Cvetković
117 Stosedamnaesta L117 - Likovna kultura - Leonardo Da Vinči - Ilija Vojinović - Marija Cvetković
118 Stoosamnaesta L118 - Psihologija - Frojdova teorija ličnosti - Jelena Grujić - Marija Stanojević
119 Stodevetnaesta L119 - Biologija - Rakovi - Vuk Popović - Marija Cvetković
120 Stodvadeseta  L120 - Muzička kultura - Muzika XX veka - Ana Stanković - Marija Cvetković
121 Stodvadesetprva  L121 - Geografija - Australija - Peđa Pavić - Marija Cvetković
122 Stodvadesetdruga  L122 - Fizika - Dinamika fluida - Emilija Tasić - Marija Cvetković
123 Stodvadesettreća  L123 - Računarstvo i informatika - Operativni sistem - Boban Mihajlović - Marija Cvetković
124 Stodvadesetčetvrta  L124 - Hemija - Alkoholi - Nikola Miletić - Marija Cvetković
125 Stodvadesetpeta L125 - Psihologija - Uticaj droga na promet neurotransmitera u mozgu - Milivoje Zlatković - Ljiljana Simonović
126 Stodvadesetšesta  L126 - Računarstvo i informatika - Internet - Isidora Marković - Biljana Lukić
127 Stodvadesetsedma  L127 - Računarstvo i informatika - Projektovanje i izrada prezentacija - Emilija Zdravković - Biljana Lukić
128 Stodvadesetosma  L128 - Računarstvo i informatika - Razmena podataka - Nikola Mitrović - Biljana Lukić
129 Stodvadesetdeveta  L129 - Računarstvo i informatika - Komunikacioni uređaji - Stevan Gajić - Biljana Lukić
130 Stotridesteta  L130 - Računarstvo i informatika - Internet servisi - Todor Majstorović - Dobrila Tarlać
131 Stotridestetprva  L131 - Računarstvo i informatika - Monitori - Aleksandra Živadinović - Nataša Stojković
132 Stotridestetdruga  L132 - Hemija - Aldehidi i ketoni - Nemanja Jović - Marina Jovanović
133 Stotridestettreća  L133 - Istorija - Antički Rim - Jovana Vasić - Svetlana Đurđević
134 Stotridestetčetvrta  L134 - Muzička kultura - Balet - Milica Đorđević - Ivana Lukić
135 Stotridestetpeta  L135 - Fizika - Buka - Lidija Rajković - Slavoljub Radulović
136 Stotridesetšesta L136 - Biologija - Ćelijske organele - Jelena Stojanović - Barbara Jovčić
137 Stotridestetsedma  L137 - Biologija - Čulo sluha - Dušan Cvetanović - Danijela Veljković
138 Stotridestetosma  L138 - Engleski jezik - English Time to choose - Aleksandar Miletić - Bratislav Milošević
139 Stotridestetdeveta  L139 - Računarstvo i informatika - Fajlovi i folderi - Katraina Milojković - Nebojša Lazarević
140 Stotčetrdeseta  L140 - Biologija - Gmizavci - Marija Krstić - Danijela Veljković
141 Stotčetrdesetprva  L141 - Istorija - Grčka mitologija - Anastasija Pejčić - Svetlana Đurđević
142 Stotčetrdesetdruga L142 - Istorija - Prvi svetski rat - Aleksandra Stojilović - Svetlana Đurđević
143 Stotčetrdesettreća L143 - Filozofija - Imanuel Kant - Kristina Ratković - Verica Krstić
144 Stotčetrdesetčertvrta L144 - Računarstvo i informatika - Računarske mreže - Milica Miletić - Nataša Stojković
145 Stotčetrdesetpeta L145 - Engleski jezik - Kennedy Assassination - Momčilo Milenković - Bratislav Milošević
146 Stotčetrdesetšesta L146 - Matematika - Lopta - Dušan Cvetanović - Tamara Franeta
147 Stotčetrdesetsedma L147 - Biologija - Malarija - Jovana Ivović - Danijela Veljković
148 Stotčetrdesetosma L148 - Engleski jezik - Mathematics and music - Dušan Cvetanović - Bratislav Milošević
149 Stotčetrdesetdeveta L149 - Biologija - Molekularna biologija - Jovana Radenković - Radica Dimitrijević
150 Stopedeseta L150 - Muzička kultura - Narodna muzika - Aleksandra Stojilović - Ivana Lukić
151 Stopedesetprva L151 - Računarstvo i informatika - Operativni sistemi - Tamara Stojiljković - Nataša Stojković
152 Stopedesetdruga L152 - Biologija - Promet energije i termoregulacija - Petra Crnčević - Danijela Veljković
153 Stopedesettreća L153 - Biologija - Zagađenje voda - Damjan Bogdanović - Danijela Veljković
154 Stopedesetčetvrta L154 - Računarstvo i informatika - Računarske mreže - Aleksandra Ranđelović - Nataša Stojković
155 Stopedesetpeta L155 - Računarstvo i informatika - Računarske mreže - Milan Ljubisavljević - Nataša Stojković
156 Stopedesetšesta  L156 - Geografija - Republika Srbija - Ivan Veličković - Vukosava Cvetković
157 Stopedesetsedma  L157 - Biologija - Ribe - Mladen Vujošević - Danijela Veljković
158 Stopedesetosma  L158 - Biologija - Sisari - Selena Dačić - Danijela Veljković
159 Stopedesetdeveta  L159 - Računarstvo i informatika - Socijalni softver - Ognjen Marinković - Nataša Stojković
160 Stošestdeseta  L160 - Računarstvo i informatika - Ulazne jedinice računara - Nikola Milenković - Nataša Stojković
161 Stošestdesetprva  L161 - Hemija - Vitamini - Kaja Franeta - Marina Jovanović
162 Stošestdesetdruga  L162 - Engleski jezik - Number 17 - Nemanja Nikolić - Bratislav Milošević
163 Stošestdesettreća  L163 - Fizika - Omov zakon - Aleksandar Mateović - Slavoljub Radulović
164 Stošestdesetčetvrta L164 - Fizika - Oscilacije - Zoran Ivković - Slavoljub Radulović
165 Stošestdesetpeta L165 - Biologija - Bakterije - Zoran Ivković - Danijela Veljković
166 Stošestdesetšesta L166 - Biologija - Alkoholi - Nataša Stojanović - Jasmina Miljković
167 Stošestdesetsedma L167 - Engleski jezik - Great Britain - Nemanja Marjanović - Despotovac
168 Stošestdesetosma L168 - Biologija - Zglavkari - Aleksandra Živadinović - Danijela Veljković
169 Stošestdesetdeveta L169 - Sociologija - Životna sredina - Aleksandar Mateović - Nikola Vujošević
170 Stosedmadeseta L170 - Biologija - Cigarete - Ivan Veličković - Danijela Veljković
171 Stosedmadesetprva L171 - Psihologija - Pamćenje i zaboravljanje - Nevena Stojković - Vesna Pešić
172 Stosedmadesetdruga L172 - Računarstvo i informatika - Excel - Jovan Petrušić - Nataša Stojković
173 Stosedmadesettreća L173 - Filozofija - Aristotel - Nikoleta Stevanović - Verica Krstić
174 Stosedmadesetčetvrta L174 - Računarstvo i informatika - Multimedija - Nenad Đorđević - Dobrila Tarlać
175 Stosedmadesetpeta  L175 - Geografija - Geografska karta - Nevena Stojković - Vukosava Cvetković
176 Stosedmadesetšesta  L176 - Biologija - Proteini - Bojan Ćirić - Radica Dimitrijević
177 Stosedmadesetsedma  L177 - Istorija - Napoleon - Borjana Čokorilo - Svetlana Đurđević
178 Stosedmadesetosma  L178 - Istorija - Francuska Revolucija - Jelena Mitrović - Svetlana Đurđević
179 Stosedmadesetdeveta  L179 - Psihologija - Droga - Kristina Paunović - Vesna Pešić
180 Stoosamdeseta  L180 - Srpski jezik i književnost - Matija Bećković - Kristina Paunović - Milena Nikolić
181 Stoosamdesetprva  L181 - Muzička kultura - Toše Proeski - Kristina Paunović - Ivana Lukić
182 Stoosamdesetdruga L182 - Računarstvo i informatika - Microsoft Word - Pavle Tenjović - Nebojša Lazarević
183 Stoosamdesettreća  L183 - Srpski jezik i književnost - Laza Kostić - Katarina Petrović - Rada Milosavljević
184 Stoosamdesetčetvrta  L184 - Engleski jezik - United Kingdom - Katarina Petrović - Svetlana
185 Stoosamdesetpeta  L185 - Srpski jezik i književnost - Miroslav Antić - Marijana Zdravković - Milena Nikolić
186 Stoosamdesetšesta  L186 - Likovna kultura - Slikarstvo - Jovan Đorđević - Goran Jordanov
187 Stoosamdesetsedma  L187 - Muzička kultura - Nikolo Paganini - Jovan Đorđević - Ivana Lukić
188 Stoosamdesetosma  L188 - Istorija - Vožd Karađorđe - Jovan Đorđević - Velimir Stojanović
189 Stoosamdesetdeveta  L189 - Hemija - Priroda hranljivih materija - Dušan Stanojević - Nevena Stanojević
190 Stodevetdeseta  L190 - Istorija - Uređenje Osmanskog carstva i timarski rad - Lazar Đorđević - Velimir Stojanović
191 Stodevetdesetprva  L191 - Biologija - Kit ubica - Momčilo Mitrović - Danijela Veljković
192 Stodevetdesetdruga  L192 - Istorija - Egipat - Dušan Stanojević - Vukosava Cvetković
193 Stodevetdesettreća  L193 - Hemija - Alkaloidi - Milan Borkovac - Marina Jovanović
194 Stodevetdesetčetvrta  L194 - Biologija - Fiziologija životinja - Milica Milosavljević - Radica Dimitrijević
195 Stodevetdesetpeta  L195 - Fizika - Fizika čvrstog stanja - Milica Milosavljević - Slavoljub Radulović
196 Stodevetdesetšesta  L196 - Geografija - Balkansko poluostrvo - Zoran Ivković - Vukosava Cvetković
197 Stodevetdesetsedma  L197 - Hemija - Dobijanje celuloze i proizvodnja hartije – Nikola Milenković - Marina Jovanović
198 Stodevetdesetosma  L198 - Biologija - Embriologija – Andrea Đurđević - Radica Dimitrijević
199 Stodevedesetdeveta  L199 - Fizika - Fizika atomskog jezgra - Milena Petrović - Slavoljub Radulović
200 Dvestota  L200 - Biologija - Molekularna biologija - Milena Petrović - Radica Dimitrijević
201 Dvestaprva  L201 - Hemija - Heterociklična jedinjenja - Petar Marković - Marina Jovanović
202 Dvestadruga  L202 - Biologija - Mali mozak i kimčena moždina - Anđela Dimitrijević - Radica Dimitrijević
203 Dvestatreća  L203 - Hemija - Vitamini rastvorni u vodi - Anđela Dimitrijević - Marina Jovanović
204 Dvestačetvrta L204 - Fizika - Određivanje zvezdanih masa, prečnika i temperature – Marija Stojilković - Slavoljub Radulović
205 Dvestapeta  L205 - Računarstvo i informatika - Procesori - Aleksandar Mateović - Nataša Stojković
206 Dvestašesta  L206 - Fizika - Zvezde - Jovana Savanović - Slavoljub Radulović
207 Dvestasedma  L207 - Biologija - Sisari – Natalija Radenković - Danijela Veljković
208 Dvestaosma  L208 - Fizika - Zvezde - Janko Stanković - Slavoljub Radulović
209 Dvestadeveta  L209 - Matematika - Matematička indukcija – Aleksandar Rajić - Živica Zeković
210 Dvestadeseta  L210 - Računari - Stek memorija - Nikola Stamenović - Nataša Popović
211 Dvestajedanaesta  L211 - Istorija - Musolini Benito - Ksenija Tomić - Vera Dujaković
212 Dvestadvanaesta  L212 - Fizika - Struktura atoma - Nevena Stojković - Staniša Stojanović
213 Dvestatrinaesta  L213 - Istorija - Ujedinjenje Nemačke - Anđela Jovanović - Svetlana Đurđević
214 Dvestačetrnaesta  L214 - Istorija - Otkriće Amerike - Ivana Radisavljević - Svetlana Đurđević
215 Dvestapetnaesta L215 - Biologija - Čula vida - Ivana Radisavljević - Radica Dimitrijević
216 Dvestašesnaesta L216 - Fizika - Vreme - Momčilo Mitrović - Staniša Stojanović
217 Dvestasedamnaesta L217 - Fizika - Električna struja - Nikola Mitrović - Staniša Stojanović
218 Dvestaosamnaesta L218 - Biologija - Molekularna biologija - Katarina Petrović - Danijela Veljković
219 Dvestadevetnaesta L219 - Geografija - Hilandar - Tijana Savić - nastavnik
220 Dvestadvadeseta L220 - Geografija - Azija - Ksenija Milenković - nastavnik
221 Dvestadvadesetprva L221 - Geografija - Reke Srbije - Ivan Veličković - Vukosava Cvetković
222 Dvestadvadesetdruga L222 - Biologija - Sunđeri - Damjan Bogdanović - Danijela Veljković
223 Dvestadvadesettreća L223 - Fizika - Sunčev sistem - Aleksandar Rajić - Slavoljub Radulović

Izvor: NašaŠkola.Net


Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u ovom takmičenju i osvoje lepe nagrade.

Unapred hvala,

PDIS Info