Takmičenje - Dabar

Takmičenje Dabar: Školsko takmičenje za 2016/2017. godinu.

start

Takmičenje Dabar 2016: Probno takmičenje sa rešenjima

Školsko takmičenje iz 2015/2016 godine je aktivno, možete ga koristiti pri pripremi učenika.

start

Probno takmičenja – Viši razredi osnovne i srednje škole

12316427_1032994333388983_359876880005086494_n
start

Probno takmičenje – Niži razredi osnovne škole

Kodovi za pristup po kategorijama:

  • Junior 1: bi8*n3
  • Junior 2: bi9*ic
  • Dabarčić: 1e*5f4b
  • Mladi dabar: 1f*f6ab
  • Dabar: 20*58e1
  • Stariji dabar: 21*acaf

Takmičenje “Dabar” za školsku 2016/2017. godinu

www-dabar-edu-rs                                   12316427_1032994333388983_359876880005086494_n

Ove godine se pojedinačno prijavljuju svi mentori iz škola popunjavanjem prijave, više nema posebne prijave koordinatora škola.

Link za prijavu mentora: Link

Takmičenje je otvoreno za učenike osnovnih i srednjih škola koji su zainteresovani za različite oblasti računarstva i informatike. Nisu neophodna posebna predznanja, tako da je otvoren za sve učenike, čak i one koji u svom obrazovanju nisu pohađali časove informatike.

Prijava mentora traje od 03.10.2016. godine do 06.11.2016. godine.

Takmičenje se školske 2016/2017. godine realizuje u sledećim kategorijama:

učenici osnovnih škola uzrasta 1. do 2. razreda;

učenici osnovnih škola uzrasta 3. do 4. razreda;

učenici osnovnih škola uzrasta 5. do 6. razreda svrstani u kategoriju „Dabarčić“;

učenici osnovnih škola uzrasta 7. do 8. razreda svrstani u kategoriju „Mladi Dabar“;

učenici srednjih škola uzrasta 1. i 2. razreda svrstani u kategoriju „Dabar“;

učenici srednjih škola uzrasta 3. i 4. razreda svrstani u kategoriju „Stariji Dabar“.

Učenici od 1. razreda osnovne škole do učenika 4. razreda osnovne škole učestvuju samo na školskom takmičenju.

Školsko takmičenje za učenike od 5.razreda osnovne škole do učenika 4. godine srednjih škola održaće se od 14. do 18. novembra 2016. godine, a školsko takmičenje za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole održaće se od 21. novembra do 25. novembra 2015. godine. Najbolji takmičari na školskom takmičenju plasiraće se na državni nivo takmičenja 25.02.2017. godine. Precizni kriterijumi opisani su u pravilniku takmičenja.

Takmičenje se realizuje online, putem interneta. Takmičenje traje 40 minuta. Nakon tog vremena sistem za online testiranje se automatski zatvara i čuvaju se rezultati.

Takmičenje Dabar: Uputstvo mentorima za školsko takmičenje 2016/2017

Izaberete link za logovanje ( Adresa: https://bober-rs.acm.si), zatim izaberite ,,Prijavi se kao nastavnik” i pojaviće se forma kao na slici ispod.

1
U formi upišete korisničko ime (Username) i Lozinku (Password) koji ste dobili. Ovim logovanjem dobijate određena administratorska prava.

Nakon logovanja pojaviće se izgled kao na slici ispod. Na prvom logovanju je potrebno da izaberete Vašu školu (veoma bitno je da se mentori koji rade u više škola ne prijavljuju preko jednog korisničkog imena i jedne lozinke-oni će dobiti za svaku školu posebno korisničko ime i posebnu lozinku i potrebno je da se za svaku školu posebno prijave, ovo je neophodno da učenici ne bi bili predstavljeni kao đaci neke druge škole):

2

Nakon što izaberete školu, dobićete kodove za takmičenja.

3
Ovo su kodovi koje saopštavate učenicima.

Takmičenje se pokreće tako što se pozicionirate na www.dabar.edu.rs ili bubblebee.rs i izaberete START.

Forma koja će se pojaviti kada učenici izaberu START biće ovakva:

4
Učenik upisuje svoje ime i prezime, unosi kod koji mu Vi saopštavate, bira kategoriju i započinje takmičenje.

OBAVEZNO je da mentor po završetku takmičenja svakog učenika, u svom administratorskom delu potvrdi da je taj učenik učestvovao na takmičenju inače rezultati učenika neće biti priznati (ovo se radi da učenici ne bi pokretali takmičenje van škole).

Potvrđuje se da je učenik učestvovao tako što se klikne na zelenu “štiklicu” pored imena učenika.

5
Kada je potvrđeno, pored zelene „štiklice“ pojaviće se olovka.

6

Termine za realizaciju takmičenja u Vašim školama sami birate, a preporuka Programskog odbora takmičenja je da se takmičenje realizuje na redovnim časovima Informatike i da se ukoliko je to moguće svim Vašim učenicima omogući da učestvuju.