Uputstvo mentorima za školsko takmičenje 2017/2018

Izaberete link za logovanje (kliknite na sliku START), zatim izaberite ,,Prijavi se kao nastavnik” i pojaviće se forma kao na slici ispod.

1
U formi upišete korisničko ime (Username) i Lozinku (Password) koji ste dobili. Ovim logovanjem dobijate određena administratorska prava.

Nakon logovanja pojaviće se izgled kao na slici ispod. Na prvom logovanju je potrebno da izaberete Vašu školu (veoma bitno je da se mentori koji rade u više škola prijave preko jednog korisničkog imena i jedne lozinke a da izaberu škole u kojima rade):

2

Nakon što izaberete školu, dobićete kodove za takmičenja.

3
Ovo su kodovi koje saopštavate učenicima.

Takmičenje se pokreće tako što se pozicionirate na ovaj link (rezervni link) i izaberete START.

Forma koja će se pojaviti kada učenici izaberu START biće ovakva:

4
Učenik upisuje svoje ime i prezime, unosi kod koji mu Vi saopštavate, bira kategoriju i započinje takmičenje.

OBAVEZNO je da mentor po završetku takmičenja svakog učenika, u svom administratorskom delu potvrdi da je taj učenik učestvovao na takmičenju inače rezultati učenika neće biti priznati (ovo se radi da učenici ne bi pokretali takmičenje van škole).

Potvrđuje se da je učenik učestvovao tako što se klikne na zeleno dugme pored imena učenika.

5
Kada je potvrđeno, pored zelenog dugmeta pojaviće se olovka.

6

Termine za realizaciju takmičenja u Vašim školama sami birate, a preporuka Programskog odbora takmičenja je da se takmičenje realizuje na redovnim časovima Informatike i da se ukoliko je to moguće svim Vašim učenicima omogući da učestvuju.

Molimo Vas da Programskom odboru prijavite sve eventualne nepravilnosti i da nam pošaljete par fotografija iz Vaših škola za zajednički album takmičenja 2017/2018. Vodite računa da učenike slikate iz profila.

Uspešno takmičenje želi Vam Programski odbor takmičenja ,,Dabar” za Srbiju.

Izvor: Takmićenje Dabar