Strategija 2020

Министaр прoсвeтe, науке и технлошког развоја Млaдeн Шaрчeвић је, сумирајући резултате у првих сто дана рада,  истакао да су постављени темељи бројним променама у образовном систему и поручио да је у  наредних сто дана пред Министарством много посла на свим нивоима образовања, од предшколског до високог.

Када је реч о предшколском образовању министар је најавио улагања у нове објекте.

„Кредит од Светске банке у износу од 50 милиона долара биће у највећој мери усмерен на оне средине у којима је мали обухват деце у предшколском образовању. Истовремено ће у Београду  тећи процес оптимизације свих установа: школа, вртића, института. На тај начин главни град ће добити 4.000 места за нове предшколце,  биће решени просторни проблеми Спортске гимназије, Политехничке школе, неких музичких, балетских школа али и факултета“, рекао је министар. Осим повећања предшколских капацитета Шарчевић је најавио и промену наставног програма за предшколце, у којем ће акценат бити на раном развоју, а не на чувању деце.

У основном образовању Министарство наставља рад на осавремењавању наставе, почевши од информатике, спорта и техничког образовања са предузетничком компонентом.

„Мењаћемо наставне програме у циљу растерећења ученика од онога што је непотребно“, рекао је Шарчевић. Када је реч о средњим школама акценат Министарства је на дуалном образовању али и реформи гимназија. „С обзиром да једна трећина школа има лоше оцене на спољашњој евалуацији неопходна је обука и лиценцирање директора. Новац за ту намену предвиђен је Предлогом закона о буџету за 2017. годину и тај процес почиње већ у јануару“, истакао је министар.

Као део тима за унапређење ИТ сектора, Министарство просвете, науке и технолошког развоја већ је почело са спровођењем Акционог плана који има за циљ повећање броја ИТ стручњака.

„Почели смо разговоре са деканима факултета на којима се школују ИТ стручњаци. План је да се за следећу академску годину повећа квота уписа на буџет за 700“, рекао је Шарчевић.

Informatika je moguća i bez računara

(Sandra Gucijan, Politika)

Đaci uče lekcije o orijentaciji, o snalaženju uz pomoć godova drveta, mahovine i zvezde Severnjače, a udžbenik koji je štampan 2015. godine ni jednom rečenicom ne spominje GPS, iako danas gotovo svaki učenik ima mobilni telefon i koristi gugl mape…

Foto: Beta

Foto: Beta

Ovako je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, na nedavnoj tribini o reformi osnovne škole govorio dr Filip Marić s Matematičkog fakulteta u Beogradu. On nije bio planirani govornik na ovoj tribini Odbora za obrazovanje SANU, javio se tokom diskusije iz poslednjih redova. Ispričao je kako su sva deca u odeljenju njegove ćerke koja ide u treći razred izglasala da žele izborni predmet „Od igračke do računara”. Ali, učiteljica je odbila rezultat „plebiscita”, s obrazloženjem da nije osposobljena da drži nastavu. Dr Marić je rešio problem tako što volonterski drži sekciju trećacima u školi svoje ćerke.

British Council у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја покренуо је серију дискусија о могућностима сарадње између креатора образовне политике и привредног сектора у области информационих технологија. Активности се одвијају у оквиру програма ,,Нове технологије у образовању” а циљ је израда Стратешког оквира за унапређење сарадње између ИТ индустрије и образовања за земље Западног Балкана, који треба да подстакне повећање броја дигитално компетентних ученика и студената са вештинама потребним за каријеру у ИТ индустрији. Ово је један од низа скупова који ће бити одржани у земљама региона, а завршница рада на Оквиру ће бити у фебруару у склопу конференције http://www.britishcouncil.rs/new-technologies.

Помоћник министра, Снежана Марковић отворила је скуп посвећен дискусији на ову тему и истакла да су напори да се информатика уведе као обавезни предмет у основним школама као и ревидирање наставних програма информатике, у дугорочном смислу, одговори на исказане потребе за овом врстом кадрова, а модел дуалног образовања у високом школству у овој области може да премости тренутно актуелан мањак висококвалификованог наставног кадра, јер ИТ индустрија још у току студија ангажује већину најбољих студената. Сава Савић, помоћник министра за трговину, туризам и телекомуникације, нагласио је да су преквалификације добар начин да се убрзано попуне недостајући ресурси стручњака из ове области.    

Извештај о раду МПНТР - 21. новембар 2016

ов 21, 2016 | Активности ГСИ, Вести, наука, Стратегијски циљевиИЗВЕШТАЈ О РАДУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА У ПРВИХ 100 ДАНА ВЛАДЕ

> УНАПРЕЂИВАЊЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

а) Унапређење наставе информатике у основним и средњим школама

Спроведене су неопходне припреме за увођење информатике као обавезног предмета у основним школама, а у току је процес детаљног снимања и анализе стања опремљености школа што ће бити основа за предстојеће набавке ради комплетирања техничких услова за увођење овог предмета.

Такође, донети су правилници којима су измењени наставни програми изборних предмета Од играчке до рачунара у првом циклусу основног образовања и  Информатика и рачунарство у другом циклусу основног образовања, као и обавезног предмета Рачунарство и информатика у средњим школама. Успостављена је мрежа подршке наставницима информатике у основним и средњим школама у примени нових наставних програма путем платформе за електрoнско учење Министарства на којој тренутно око 2000 наставника размењује искуства, планове и материјале.

Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, као важан предуслов за модернизацију образовања, један је од приоритетних циљева дефинисаних Акционим планом за спровођење Програма Владе (АПСПВ). С тим у вези, а на основу координираног рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства трговине, туризма и телекомуникација, основне и средње школе у Републици Србији постале су део Академске мреже Републике Србије.

Наиме, АМРЕС који ради на изградњи, развоју и управљању образовном и научно-истраживачком рачунарском мрежом Републике Србије до сада је имао најмање 150.000 корисника и обухватао је факултете, институте, универзитетске библиотеке, студентске домове и високе школе. Од сада је део АМРЕС-а и 1.800 основних и средњих школа које ће се бесплатно умрежити и повезати на интернет, док ће ученицима бити омогућен безбедан приступ интернету, уз забрану посећивања сајтова са неприкладним садржајем.

в) Свакодневни спорт у школи

Интензивиран је рад на увођењу свакодневног спорта у школе уместо изборног спорта. Наиме, два часа физичког васпитања остају обавезна у недељном распореду, а изабрани спорт, познат и као трећи час физичког, биће трансформисан. Уместо њега, уводе се спортске активности, три пута недељно од по пола сата (укупно час и по недељно) и то у данима када нема обавезног предмета физичко васпитање.

На тај начин би се, увођењем разноврсних спортских активности, уз већ постојеће ресурсе, подигао здравствено-физички ниво код ученика. У реализацији овог циља, планирана је сарадња са спортским савезима, Министарством омладине и спорта и Министарством здравља, а до сада је одржан већи број састанака са представницима струковних удружења професора физичког васпитања и са представницима Завода за унапређивање образовања и васпитања којем је и прослеђен захтев за измене наставних програма.

г) Образовање за предузетништво у основним школама

У циљу осавремењавања наставе Техничког образовања покренут је процес измене програма овог предмета у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања и са представницима струковног удружења наставника Техничког образовања. У оквиру овог предмета, за ученике од 5. до 8. разреда, биће обрађене теме из предузетништва и безбедности у саобраћају, које до сада нису биле предвиђене образовним садржајима.

Такође, појачаће се професионално саветовање и усмеравање ученика осмог разреда. Посебан акценат ће бити на развоју радне етике и предузимљивости, креативног и пројектног мишљења за које се претпоставља да подстичу зрелост у избору будућег занимања и утичу на самозапошљивост младих и њихово осамостаљивање и обезбеђивање економске сигурности.

Покренута је и иницијатива за измене плана и програма за 5. разред основне школе кроз исходно планирање, што је модел који је савремена тенденција у свим образовно развијеним европским земљама. У том циљу, обављен је већи број консултативних разговора са представницима Завода за унапређивање образовања и васпитања којем је прослеђен захтев да предложи модел наставног плана и програма.