Seminari

Konferencija o e-učenju

Druga međunarodna konferencija eLearning održaće se u Beogradu 29. i 30. septembra 2011. godine, na Univerzitetu Metropolitan. Ove godine, e-learning konferencija će posebnu pažnju posvetiti svim aspektima osiguranja kvaliteta u e-learningu i pitanjima akreditacije u sektoru visokog obrazovanja, kao i ostalih sektora.

b92