426 Педагошки аспекти платформе за електронско учењe

Компетенцијa: K2
Приоритети: 3

logo_pdis

Институција Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш, Алесандра Медведева 14, спрат 2, канцеларија 235, Ниш
Особа за контакт Дејан Пејчић, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., +38118512500, +381637714164
Аутори Дејан Пејчић, наставник рачунарства и информатике, педагошки саветник, Економска школа Ниш; Милена Крстић, наставник програмирања, педагошки саветник, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Наташа Поповић, наставник рачунарске групе предмата, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш Никола Лилић, наставник веб програмирања, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш Данијела Стајић, наставник рачунарске групе предмата, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш
Реализатори Дејан Пејчић, наставник рачунарства и информатике, педагошки саветник, Економска школа Ниш; Милена Крстић, наставник програмирања, педагошки саветник, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Наташа Поповић, наставник рачунарске групе предмата, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Никола Лилић, наставник веб програмирања, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Данијела Стајић, наставник рачунарске групе предмата, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш
Општи циљеви Подизање квалитета реализације наставних програма и развијање компетенција за планирање, израду и коришћење наставних материјала за учење и проверу постигнућа, при реализацији наставног процеса коришћењем платформе за даљинско учење.
Специфични циљеви Подстицање и оспособљавање наставника за израду и коришћење наставних материјала за учење на платформи за електронско учење. Развијање способности за коришћење сарадничких алата за комуникацију, учење и вредновање постигнућа на платформи за електронско учење. Стицање и развијање компетенција за објективно и валидно креирање питања и тестова за проверу знања. Развијање способности за израду и коришћење наставних материјала који ће кроз проблемску наставу омогућити ученицима стицање нових знања, као и проверу процене кључних квалификација ученика. Стицање и унапређење знања, вештина и ставова наставника у изради и постављању наставних материјала којима се остварује континуирано подстицање ученика у оквиру индивидуалних могућности и склоности.
Теме програма Дефинисање кључних компетенција, циљева и исхода учења. Мотивација кроз активно учешће; Активности на Moodle -у за програмирано учење (300 мин); Активности за комуникацију и сарадничко учење (300 мин); Умеће постављања питања (300 мин) Тема 5: Унос питања и формирање тестова на Moodle –у (300 мин) Тема 6: “Игром” до знања (300 мин) Тема 7: Представимо и анализирајмо наше радове (180 мин)
Циљна група наставник у школи за образовање одраслих, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју; наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне; наставник разредне наставе; наставник предметне наставе – основна школа; наставник предметне наставе – гимназија наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа; наставник стручних предмета – средња стручна школа; наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне); наставник изборних и факултативних предмета; васпитач у предедшколској установи; стручни сарадник у школи сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника 30
Трајање 5 недеља (32 сати, 3 сата непосредног рада са учесницима) 35 бодова
Електронски Да
Цена 3.000,00 дин по учеснику. Цена програма укључује надокнаду предавачима, електронски материјал са серминара достављен путем електронске поште, организацију завршног сусрета. У цену нису урачунати путни трошкови, трошкови смештаја и исхране полазника при реализацији теме у оквиру које је планиран непосредни контакт полазника и реализатора програма.
* Програм се реализује само електронским путем.

Прилози:

Извор: ЗУОВ