Stručno usavršavanje

Vlada Republike Srbije je posredstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u 2018. godini otpočela pilot projekat digitalizacije nastave koji obuhvata izvođenje nastave uz korišćenje najmodernijih digitalnih obrazovnih materijala.

Za učešće u ovom pilot programu su potrebni nastavnici koji žele da primene digitalne mogućnosti na času za dobrobit svojih učenika.  

 Nastavnici se za učešće u projektu mogu prijaviti na: http://digitalnicas.mpn.gov.rs do 25. aprila. 

Potrebno je da podnesu biografiju i kratak video zapis u kome će navesti svoje trenutne aktivnosti usmerene u cilju digitalizacije nastave, želje i ideje, kao i motivaciju za učešće u projektu.

426 Педагошки аспекти платформе за електронско учењe

Компетенцијa: K2
Приоритети: 3

logo_pdis

Институција Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш, Алесандра Медведева 14, спрат 2, канцеларија 235, Ниш
Особа за контакт Дејан Пејчић, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., +38118512500, +381637714164
Аутори Дејан Пејчић, наставник рачунарства и информатике, педагошки саветник, Економска школа Ниш; Милена Крстић, наставник програмирања, педагошки саветник, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Наташа Поповић, наставник рачунарске групе предмата, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш Никола Лилић, наставник веб програмирања, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш Данијела Стајић, наставник рачунарске групе предмата, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш
Реализатори Дејан Пејчић, наставник рачунарства и информатике, педагошки саветник, Економска школа Ниш; Милена Крстић, наставник програмирања, педагошки саветник, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Наташа Поповић, наставник рачунарске групе предмата, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Никола Лилић, наставник веб програмирања, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Данијела Стајић, наставник рачунарске групе предмата, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш
Општи циљеви Подизање квалитета реализације наставних програма и развијање компетенција за планирање, израду и коришћење наставних материјала за учење и проверу постигнућа, при реализацији наставног процеса коришћењем платформе за даљинско учење.
Специфични циљеви Подстицање и оспособљавање наставника за израду и коришћење наставних материјала за учење на платформи за електронско учење. Развијање способности за коришћење сарадничких алата за комуникацију, учење и вредновање постигнућа на платформи за електронско учење. Стицање и развијање компетенција за објективно и валидно креирање питања и тестова за проверу знања. Развијање способности за израду и коришћење наставних материјала који ће кроз проблемску наставу омогућити ученицима стицање нових знања, као и проверу процене кључних квалификација ученика. Стицање и унапређење знања, вештина и ставова наставника у изради и постављању наставних материјала којима се остварује континуирано подстицање ученика у оквиру индивидуалних могућности и склоности.
Теме програма Дефинисање кључних компетенција, циљева и исхода учења. Мотивација кроз активно учешће; Активности на Moodle -у за програмирано учење (300 мин); Активности за комуникацију и сарадничко учење (300 мин); Умеће постављања питања (300 мин) Тема 5: Унос питања и формирање тестова на Moodle –у (300 мин) Тема 6: “Игром” до знања (300 мин) Тема 7: Представимо и анализирајмо наше радове (180 мин)
Циљна група наставник у школи за образовање одраслих, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју; наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне; наставник разредне наставе; наставник предметне наставе – основна школа; наставник предметне наставе – гимназија наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа; наставник стручних предмета – средња стручна школа; наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне); наставник изборних и факултативних предмета; васпитач у предедшколској установи; стручни сарадник у школи сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника 30
Трајање 5 недеља (32 сати, 3 сата непосредног рада са учесницима) 35 бодова
Електронски Да
Цена 3.000,00 дин по учеснику. Цена програма укључује надокнаду предавачима, електронски материјал са серминара достављен путем електронске поште, организацију завршног сусрета. У цену нису урачунати путни трошкови, трошкови смештаја и исхране полазника при реализацији теме у оквиру које је планиран непосредни контакт полазника и реализатора програма.
* Програм се реализује само електронским путем.

494 Електронске оцене – праћење оцењивања и изостајања ученика путем Интернета

Компетенцијa: K4
Приоритети: 2

logo_pdis

Институција Педагошко друштво информатичара Србије - Ниш, Алесандра Медведева 14, Ниш
Особа за контакт Дејан Пејчић, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., 018 512500, 063 7714164
Аутори Небојша Лазаревић, професор информатике у Алексиначкој гимназији, Алексинац; Милутин Станковић, програмер, ПДИС; Драган Илић, професор информатике у Гимназији „Стеван Сремац“, Ниш; Емина Лазаревић, професор енглеског језика, ОШ „Вук Караџић“, Житковац; Никола Станковић, наставник разредне наставе, ОШ „Јастребачки партизани“, Мерошина
Реализатори Небојша Лазаревић, професор информатике у Алексиначкој гимназији, Алексинац; Милутин Станковић, програмер, ПДИС
Општи циљеви Оспособљавање наставног кадра за рад ca web апликацијом "Епектронске оцене", повећање ефикасности наставе и комуникације на релацији наставник - родитељ - ученик, у циљу благовременог обавештавања родитеља о успеху и изостанцима њихове деце.
Специфични циљеви Овом пројект-апликацијом ћe се унапредити знања и олакшати рад професионалаца запослених у основним и средњим школама (професори, наставници, стручни сарадници и директори) кроз њихово оспособљавање за рад у електронском дневнику „Епектронске оцене“, уношење оцена, изостанака и напомена електронским путем; Родитељима се омогућује 24-часовни увид у оцене, изостанке, запажања и обавештења разредног старешине путем Интернета; Наставни кадар и стручни сарадници добијају статистику одељења, могућност штампања сведочанстава, диплома и исписница.
Теме програма Предности и мане увођења електронских оцена, референце досадашње употребе; Осврт на актуелни сајт, видео материјале и алате; Инсталација, подешавање и попуњавање подацима електронског дневника – „Електронске оцене“; Практична примена уз симулацију реалне ситуације
Циљна група наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника 30
Трајање један дан (8 бодова)
Електронски Не
Цена Цена по учеснику износи 1 200 РСД. У цену је урачуната надокнада предавачима и реализаторима, радни материјал (тестови, анкете, радни материјал). Поред свега наведеног, у цену семинара улази и накнада за двогодишње коришћење web апликације "Електронске оцене" са свим пратећим трошковима одржавања апликације и 24 часовне он-лајн подршке.

193 Бесплатни инернет алати за припрему, реализацију и праћење активности учења

Компетенцијa: K1
Приоритети: 3

logo_pdis

 Иниституција Педагошко друштво информатичара Србије – Ниш, Алесандра Медведева 14, спрат 2, канцеларија 235, Ниш
Особа за контакт Дејан Пејчић, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., +38118512500, +381637714164
Аутори Милена Крстић, наставник програмирања, педагошки саветник, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Наташа Поповић, наставник рачунарске групе предмата, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Никола Лилић, наставник веб програмирања, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Данијела Стајић, наставник рачунарске групе предмата, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Дејан Пејчић, наставник рачунарства и информатике, педагошки саветник, Економска школа Ниш
Реализатори Милена Крстић, наставник програмирања, педагошки саветник, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Наташа Поповић, наставник рачунарске групе предмата, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Никола Лилић, наставник веб програмирања, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Данијела Стајић, наставник рачунарске групе предмата, ЕТШ "Никола Тесла" Ниш; Дејан Пејчић, наставник рачунарства и информатике, педагошки саветник, Економска школа Ниш
Општи циљеви Подизање квалитета реализације наставних садржаја подстицањем и оспособљавањем наставника за креирање квалитетних аудио-визуелих наставних материјала и упућивање наставника у методе праћења учешћа и постигнућа ученика коришћењем интернет алата.
Специфични циљеви Подстицање и оспособљавање наставника на коришћење ИТ алата у изради наставних материјала и тиме интензивирање конструктивне комуникације и сарадње у свим правцима: наставник-наставник, наставник-ученик и ученик-ученик; Овладавање наставника техникама пружања повратних информација и континуираног увида ученика и родитеља у извештаје о резултатима рада коришћењем аутоматизованих система на вебу; Стицање знања довољних за самосталну изаду наменског сајта у сврху реализације наставе конкретног предмета или интернет презентације школе; Оспособљавање наставника за даље самостално напредовање и истраживање могућности ИТ-а; Развијење отворености према процесу сталног учења и усавршавања.
Теме програма Таксономија web 2.0 алата; Cloud системи; Креирање wiki сајта; Online алати за израду мапа ума; Израда оnline квизова; Израда сајта на wordpress-у; Online алати за пружање повратних информација; Online алати за евалуацију и самоевалуацију
Циљна група наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника 30
Трајање 5 недеља (32 сата, 2 сата непосредног рада са учесницима) 34 бода
Електронски Да
Цена 3 000,00 дин по учеснику. Цена програма укључује надокнаду предавачима, електронски материјал са серминара достављен путем електронске поште, организацију завршног сусрета. У цену нису урачунати путни трошкови, трошкови смештаја и исхране полазника при реализацији теме у оквиру које је планиран непосредни контакт полазника и реализатора програма.
* Програм се реализује само електронским путем.