Акредитовани семинари у фебруару и марту 2017. / Обука за интерактивну таблу / Понуда курсева

Поштоване колегинице и колеге,
у току фебруара и марта месеца 2017. године у плану је реализација акредитованих семинара и неформалних курсева за професионални развој у следећим терминима:
 
Назив семинара/курса (број бодова)
Методе наставе и учења  (8 бодова)
Интернет и ми у сигурној мрежи  (16 бодова)
ИНТЕРАКТИВНА ТАБЛА У НАСТАВИ (6 сати)
број у Каталогу
Акредитовани семинар  бр 411/2016
Акредитовани семинар бр 234/2016
Без акредитације
Након обуке издаје се потврда о неформалном стручном усавршавању и личној активности професионалног развоја.
Датум одржавања
Ä  18. март 2017.
(почетак у 9 часова)
Ä  од 27.02.2017. до 26.03.2017.
Ä  од 20.03.2017. до 16.04.2017.
Ä  25. фебруар 2017.(почетак у 9 часова)
Начин реализације
У учионици
 -преко Интернета
-завршни сусрет уживо
У учионици
Дужина трајања програма
Један дан
8 школских часова
Укупно 4 недеље, од тога 3 недеље преко Интернета (12 сати)и последња недеља за организацију завршног сусрета (4 сата).
Један дан
6 школских часова
Теме програма
Наставне методе, облици, средства. Савремени наставни системи и методе наставе. Учење учења.  Педагошка клима. Мотивација за учење-примери добре праксе; Комуникацијске вештине.
Развој Интернета, учење на даљину и е-учење. Начини комуникације и сарадње на Интернету. Електронско насиље. Припрема и реализација предавања и осталих активности у школи. Писање извештаја. Завршни сусрет.
Могућности примене интерактивне табле у настави. Процес инсталације и калибрације табле. Софтвери за рад са таблом.
Припрема задатка. Обука кроз рад на практичним примерима.
Цена семинара по учеснику
1200 динара
2200 динара
1000 динара
Место одржавања семинара и завршног сусрета
Београд 
ООШ „Владислав Рибникар“, ул. Краља Милутина бр. 10
         
КУРСЕВИ ПРЕКО ИНТЕРНЕТА ЗА ЛИЧНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
·         ВЕБИНАРИ НА ОДЛОЖЕНО ГЛЕДАЊЕ– снимци свих до сада одржаних вебинара од 1. фебруара 2016. бесплатно су доступни за гледање
·         PREZI – Обука за израду онлајн презентација
·         HTML– Обука за израду веб сајтова – Модул 1
·         CSS– Обука за израду веб сајтова – Модул 2
·         POWER POINT – Обука за креирање мултимедијалних презентација (Модул 1 – почетни, Модул 2 – напредни)
·         ACCESS– Обука за рад са базама података
·         АЛАТИ ЗА Е-УЧИОНИЦУ – обука за развој информатичких компетенција наставника
·         ИКТ У НАСТАВИ – Обука за креирање курса на MOODLE-у и потребних наставних материјала у дигиталном облику
НАПОМЕНА: СВИ КУРСЕВИ почињу од дана који одреди полазник курса.  Време и динамику рада бирате сами у складу са својим обавезама. Након успешно завршеног курса добија се потврда о предузетом, неформалном стручном усавршавању и гласи на одређени број радних сати. Потврда се издаје као доказ о стручном усавршавању које је запослени/а у образовању предузео/ла у складу са личним планом професионалног развоја.   Курсеви не припадају категорији акредитованих семинара.
 
Податке за пријаву (датум семинара/курса на који се пријављујете, Ваше име, презиме, ЈМБГ, радно место у школи, назив школе, место у коме се школа налази) послати
телефоном на број  +381 (0)64/021-021-2
Могуће је појединачно пријављивање. Уколико Вам је потребан предрачун да би Вам школа уплатила, потребни су подаци о школи (адреса, мејл, бр. телефона и ПИБ школе).
 
Подаци за уплату:
Прималац уплате: Агенција за образовање „Марина и Јован“, Београд
Број рачуна:  205-0000000233767-97, Комерцијална банка АД Београд
Сврха уплате: назив семинара/курса
Позив на број: датум семинара
 
За сва додатна питања стојим на располагању.
 
Срдачан поздрав,
Марина Петровић, координатор
—————————————————
Мобтел: 064/021-021-2
Веб сите: http://www.azomjns.com
 
 
 ДОБРО ДОШЛИ!