Nove tehnologije za kvalitetnije obrazovanje 2016

Beograd -- Seminar posvećen novim tehnologijama (3D štampa, elektronika, robotika) završen je u organizaciji NVO "Fab Inicijativa" u istraživačkoj stanici "Petnica".

IKT_ISP_2016

Četvorodnevni edukativni seminar bio je namenjen nastavnicima i profesorima prirodnih, tehničkih i informatičkih nauka.

A tokom seminara je organizovana serija predavanja i praktičnih vežbi o tome kako tradicionalnu učionicu pretvoriti u "fab lab", odnosno u radionicu za digitalnu fabrikaciju u kojoj je uz pomoć odgovarajuće opreme "moguće napraviti praktično sve". Digitalna fabrikacija podrazumeva proizvodnju u kojoj kompjuter kontroliše mašinu kojom se radi, a krajnji rezultat je prevođenje digitalnog u fizički objekat. Najbolji primer za to je štampanje najrazličitijih predmeta i proizvoda uz pomoć 3D štampača, koji se već koriste u obrazovne svrhe u velikom broju škola u razvijenim zemljama u svetu. Jedan segment seminara bio je posvećen primeni LEGO robota i komponenata u nastavi, tj. primeni LEGO education pristupa.

Jedan od osnivača "Fab Inicijative" i predavač na seminaru dr Ivana Gađanski ističe da nove tehnologije postaju sve značajnije u obrazovanju i da su upravo one jedan od najbitnijih preduslova za podizanje kvaliteta nastave u našoj zemlji. "Ovim seminarom, ali i drugim edukativnim programima koje ćemo organizovati u narednom periodu, želimo da pomognemo nastavnicima i profesorima da modernizuju svoju nastavu i da nauče kako da formiraju mini fab labove u svojim školama i tako omoguće svojim đacima da naučna saznanja primene u praksi jer je to najefikasniji način učenja", objašnjava dr Ivana Gađanski.

Izvor: B92