Konferencija o e-učenju

Druga međunarodna konferencija eLearning održaće se u Beogradu 29. i 30. septembra 2011. godine, na Univerzitetu Metropolitan. Ove godine, e-learning konferencija će posebnu pažnju posvetiti svim aspektima osiguranja kvaliteta u e-learningu i pitanjima akreditacije u sektoru visokog obrazovanja, kao i ostalih sektora.

b92

Ova godišnja konferencija služi kao međunarodni forum za istraživače, programere i nastavnike za diskusije o tehnologiji, inovacijama i najboljoj praksi u oblasti e-learninga, učenja na daljinu i novih mogućnosti u učenju. Ove godine, e-learning konferencija će posebnu pažnju posvetiti svim aspektima osiguranja kvaliteta u e-learningu i pitanjima akreditacije u sektoru visokog obrazovanja, kao i ostalih sektora.

Učesnici eLearning konferencije su Prof. dr Radovan Mitrović, državni sekretar Ministarstva prosvete i nauke, dr Tinde Kovač Cerović, državna sekretarka Ministarka prosvete i nauke, Prof. dr Srđan Stanković, predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Prof. dr Vera Vujačić, predsednik Komisije za akreditaciju, Prof. dr Desanka Radunović,predsedica Nacionalnog prosvetnog saveta, dr Ana Pešikan, član Nacionalnog prosvetnog saveta, Prof. dr Dragan Domazet, rektor Univerziteta Metropolitan, i mnogi drugi.

Organizator konferencije je Univerzitet Metropolitan, Open University of the Nederlands, Matematički Institut Srpske akademije nauka i umetnosti I DL @WEB Tempus projekat “ Unapređenje kvaliteta učenja na daljinu na visokošokolskim institucijama Zapadnog Balkana”.