Udruženje je počelo sa radom 2010. godine.

Statut