Slobodan softver

Linux Alternative 2016

Linux_Alternative_2016

Konferencija Slobodan softver u nastavi, 30.01.2016, Sremski Karlovci 2016

Razlozi za održavanje konferencije

UPIS-logo

Udruženje profesora informatike je 2010.g. sprovelo istraživanje u osnovnim školama u Srbiji pod naslovom “IKT U NASTAVI ŠKOLA U SRBIJI, PREGLED STANJA, PERSPEKTIVE RAZVOJA”.

Tada je na pitanje “O čemu najviše vodite računa pri kupovini računara?”  svega 8.5% ispitanika je navelo postojanje instaliranog licenciranog softvera za odlučujući faktor pri kupovini novog računara. Iako je donekle razumljivo da neki drugi faktori, kao što je kvalitet hardvera, cena računara i slično, imaju prioritet, ovoliko mali procenat je po našem mišljenju poražavajući i zahteva da se na njega obrati pažnja.     Čini se da kod nas u školama nema dovoljno razumevanja o karakteristikama i vrstama licenci koje definišu uslove upotrebe određenog softvera.  Nastavnici i drugi korisnici često misle da je licenca po prirodi stvari dokumkent koji restriktivno definiše upotrebu softvera od strane vlasnika softvera. 

Međutim, licenca koja određuje uslove upotrebe slobodog softvera zasniva svoje odredbe na sledećim slobodama korisnika softvera:

1. Pravo da se koristi neki program za bilo koju namenu

2. Pravo da se proučava kako neki program radi i promeniti po svojoj želji.  Preduslov za ovo pravo je da je otvoren programski kod softvera.

3. Pravo da se redistribuira program drugim korisnicima.

4. Pravo da se redistribuira program sa vašim modifikovanim programskim kodom. Na ovaj način možete pomoći široj zajednici da koriste vašu modifikovanu verziju. Preduslov za ovo pravo je da je otvoren programski kod softvera.

Više informacija o slobodnom softveru možete naći na sajtu Fondacije za slobodan softver.

Konferencija "Slobodan softver u nastavi 2016" - Najava

Konferencija_Slobodan_Sw_2016_Najava1

Održana je konferencija Slobodan softver u nastavi 2016

U subotu 30.01.2016. godine, u prostorijama Fakulteta za menadžment u Sremskim Karlovcima, održana je konferencija Slobodan softver u nastavi. Konferenciju je započela u 10:00 časova obraćanjem Gorana Jovišića, organizatora i predsednika Udruženja profesora informatike Srbije. Konferenciju je nakon toga zvanično otvorila Jasmina Gejo, predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Usledile su prezentacije konferencijskih radova u plenarnom delu, pa nakon pauze za ručak, u grupama za SŠ i OŠ.

U plenarnom delu radove su izlagali:

(moderator Goran Jovišić)