Natavne teme

Наставна тема Р4-05: Рад са готовим веб дизајн решењима (CMS)

Наставни предмет: Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
IV разред

1.      Шта је CMS

2.      Особине CMS

3.      Најчешће коришћени CMS портали (Joomla, WordPress)

4.      Презентација матурског рада коришћењем неког CMS портала.

Наставна тема Р4-03: Веб технологије

Наставни предмет: Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
IV разред

1.      Увод (Функције Интернет-а, веб портали, Електронско пословање).

2.      Појам Веб

3.      Подела веб садржаја на статички и динамички веб

4.      Клијентске и серверске технологије

5.      Теорија веб дизајна

Наставна тема Р4-02: Локалне рачунарске мреже

Наставни предмет: Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
IV разред

1.      Појам и предност умрежавања

2.      Локалне мреже, формирање и структура

3.      Повезивање чворова мреже

4.      IP шема адресирања

5.      Рутери и рутирање

6.      Организација домена и доменских имена

7.      Систем доменских имена DNS (Domain Name System)

8.      Дељење ресурса локалне мреже

9.      Навигација кроз локалну мрежу

10.  Администрирање кућне локалне мреже

11.  Функционисање Интернета и основни Интернет протоколи

12.  Карактеристике основних технологија приступа Интернету

13.  Интернет-провајдери и њихове мреже

14.  Повезивање локалне мреже са глобалном мрежом (Интернетом)

Наставна тема Р4-04: Дизајн статичких веб презентавија

Наставни предмет: Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
IV разред

1.      Основе HTML

2.      Основни тагови HTML

3.      HTML контроле

4.      Стилови у HTML-у (каскадни стилови - CSS)

5.      Методе израде HTML докумената и каскадних стилова

6.      Презентација матурског рада као статичке интернет презентације.