Глобални наставни план за 4. разред гиманазије

Рачунарство и информатика - школска 2012/2013 година

NPP_2012_13_R4_Globalni


 

 

https://docs.google.com/open?id=0ByJv8ii14kCLVjZnS1ExNWJ2Z3M

 


Прва нишка гимназија “Стеван Сремац

ГЛОБАЛНИ ПЛАН

школска година: 2012/2013

Наставни предмет: Рачунарство и информатика

разред: четврти

Редни
број

Теме,наставне јединице

Планирано часова за:

теоријска настава

лабораторијске вежбе

утврђивање и проверавање

укупно

1.

Базе података

12

18

2

32

2.

Локалне рачунарске мреже

4

3

1

8

3.

Веб технологије

3

3

1

7

4.

Дизајн статичких веб страна

4

3

1

8

5.

Рад са готовим веб дизајн решењима (CMS)

3

3

1

7

 

Укупно

26

30

6

62

 

Облици наставе: Настава се реализује кроз лабораторијске вежбе

Место реализације наставе: Лабораторијске вежбе се реализују у рачунарској лабораторији

Подела одељења на групе: Приликом реализације вежби одељење се дели на две групе

Годишњи фонд часова: 32 часова теорије и 30 часова лабораторијских вежби за сваку групу, односно по 2 (1+1) недељно

 

Интернет адресе:

· Наставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика
(http://www.pdis.org.rs/pdis/index.php?option=com_content&view=article&id=1245:npp2012gimikt&catid=21:npp&Itemid=54)

· Глобални наставни план за 4. разред гиманазије

· Оперативни наставни план за 4. разред гиманазије

· Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије - уџбеник

· Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије – портал НашаШкола.нет


Наставни план и програм:

1.  Наставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика

4. Разред: Наставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика - 4. разред

 


Глобални и оперативни наставни планови и програми по разредима:

1. Разред: Глобални наставни план за 1. разред гиманазије

1. Разред: Оперативни наставни план за 1. разред гиманазије

2. Разред: Глобални наставни план за 2. разред гиманазије

2. Разред: Оперативни наставни план за 2. разред гиманазије

3. Разред: Глобални наставни план за 3. разред гиманазије

3. Разред: Оперативни наставни план за 3. разред гиманазије

4. Разред: Глобални наставни план за 4. разред гиманазије

4. Разред: Оперативни наставни план за 4. разред гиманазије


Правилници, упутства и материјали

на основу којих су направљени наставни планови и програми:

1.  ЗУОВ: Упутствo за примену иновираних наставних програма за гимназију

2.  Правилник о наставном плану и програму за гимназију 2012

3.  Novi nastavni plan 2012 - Računarstvo i informatika (gimnazija)


Уџбеници:

1.  Рачунарство и информатика за 1. разред гимназије


Систем за електронско учење:

1.  Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије - НашаШкола.Нет