Глобални наставни план за 3. разред гиманазије

Рачунарство и информатика - школска 2012/2013 година

NPP_2012_13_R3_Globalni


 

https://docs.google.com/open?id=0ByJv8ii14kCLQWdUemZwNlN1Vkk

 


Прва нишка гимназија “Стеван Сремац

ГЛОБАЛНИ ПЛАН

школска година: 2012/2013

Наставни предмет: Рачунарство и информатика

разред: трећи

Редни број

Теме,наставне јединице

Планирано часова за:

теоријска настава

лабораторијске вежбе

утврђивање и проверавање

укупно

1.

Решавање проблема помоћу рачунара

3

0

0

3

2.

Програми засновани на прозорима

1

2

0

3

3.

Увод у развојно окружење програмског језика

0

2

1

3

4.

Типови података

3

2

1

6

5.

Наредбе и изрази

3

2

1

6

6.

Наредбе гранањаif

5

4

1

10

7.

Компоненте избора и контејнерске компоненте

1

4

1

6

8.

Наредбе за организацију циклуса

5

5

1

11

9.

Опис класе

4

5

1

10

10.

Тип низа

3

4

1

8

 

Укупно

28

30

8

66

Облици наставе: Настава се реализује кроз лабораторијске вежбе

Место реализације наставе: Лабораторијске вежбе се реализују у рачунарској лабораторији

Подела одељења на групе: Приликом реализације вежби одељење се дели на две групе

Годишњи фонд часова: 36 часова теорије и 30 часова лабораторијских вежби за сваку групу, односно по 2 (1+1) недељно

Интернет адресе:

· Наставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика
(http://www.pdis.org.rs/pdis/index.php?option=com_content&view=article&id=1245:npp2012gimikt&catid=21:npp&Itemid=54)

· Глобални наставни план за 3. разред гиманазије

· Оперативни наставни план за 3. разред гиманазије

· Рачунарство и информатика за 3. разред гимназије - уџбеник

· Рачунарство и информатика за 3. разред гимназије – портал НашаШкола.нет


Наставни план и програм:

1.  Наставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика

3. Разред: Наставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика - 3. разред

 


Глобални и оперативни наставни планови и програми по разредима:

1. Разред: Глобални наставни план за 1. разред гиманазије

1. Разред: Оперативни наставни план за 1. разред гиманазије

2. Разред: Глобални наставни план за 2. разред гиманазије

2. Разред: Оперативни наставни план за 2. разред гиманазије

3. Разред: Глобални наставни план за 3. разред гиманазије

3. Разред: Оперативни наставни план за 3. разред гиманазије

4. Разред: Глобални наставни план за 4. разред гиманазије

4. Разред: Оперативни наставни план за 4. разред гиманазије


Правилници, упутства и материјали

на основу којих су направљени наставни планови и програми:

1.  ЗУОВ: Упутствo за примену иновираних наставних програма за гимназију

2.  Правилник о наставном плану и програму за гимназију 2012

3.  Novi nastavni plan 2012 - Računarstvo i informatika (gimnazija)


Уџбеници:

1.  Рачунарство и информатика за 1. разред гимназије


Систем за електронско учење:

1.  Рачунарство и информатика за 3. разред гимназије - НашаШкола.Нет