Глобални наставни план за 2. разред гиманазије

Рачунарство и информатика - школска 2012/2013 година

NPP_2012_13_R2_Globalni

 

 

 


https://docs.google.com/open?id=0ByJv8ii14kCLbjBIeXAwYlZPb1E

 


Прва нишка гимназија “Стеван Сремац

ГЛОБАЛНИ ПЛАН

школска година: 2012/2013

Наставни предмет: Рачунарство и информатика

разред: други

Редни број

Теме,наставне јединице

Планирано часова за:

теоријска настава

лабораторијске вежбе

утврђивање и проверавање

укупно

1.

Рад са табелама

2

14

2

19

2.

Рачунарска графика

2

17

2

21

3.

Мултимедија

0

6

1

7

4.

Напредно коришћење интернета

2

9

2

13

 

Укупно

6

46

7

60

 

Облици наставе: Настава се реализује кроз лабораторијске вежбе

Место реализације наставе: Лабораторијске вежбе се реализују у рачунарској лабораторији

Подела одељења на групе: Приликом реализације вежби одељење се дели на две групе

Годишњи фонд часова: 60 за сваку групу, односно по 30 у полугодишту.

Блок настава у једном полугођу се реализује у 5 блокова од по 6 часова (ученици тог дана немају остале редовне часове по распореду).

 

Интернет адресе:

·Наставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика
(http://www.pdis.org.rs/pdis/index.php?option=com_content&view=article&id=1245:npp2012gimikt&catid=21:npp&Itemid=54)

·Глобални наставни план за 2. разред гиманазије

·Оперативни наставни план за 2. разред гиманазије

·Рачунарство и информатика за 2. разред гимназије - уџбеник

·Рачунарство и информатика за 2. разред гимназије – портал НашаШкола.нет

 


Наставни план и програм:

1.  Наставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика

2. Разред: Наставни план и програм 2012 - Рачунарство и информатика - 2. разред

 


Глобални и оперативни наставни планови и програми по разредима:

1. Разред: Глобални наставни план за 1. разред гиманазије

1. Разред: Оперативни наставни план за 1. разред гиманазије

2. Разред: Глобални наставни план за 2. разред гиманазије

2. Разред: Оперативни наставни план за 2. разред гиманазије

3. Разред: Глобални наставни план за 3. разред гиманазије

3. Разред: Оперативни наставни план за 3. разред гиманазије

4. Разред: Глобални наставни план за 4. разред гиманазије

4. Разред: Оперативни наставни план за 4. разред гиманазије


Правилници, упутства и материјали

на основу којих су направљени наставни планови и програми:

1.  ЗУОВ: Упутствo за примену иновираних наставних програма за гимназију

2.  Правилник о наставном плану и програму за гимназију 2012

3.  Novi nastavni plan 2012 - Računarstvo i informatika (gimnazija)


Уџбеници:

1.  Рачунарство и информатика за 1. разред гимназије


Систем за електронско учење:

1.  Рачунарство и информатика за 1. разред гимназије - НашаШкола.Нет