Трибина: Млади и приватност у информационом друштву

среда, 17. децембар 2014. у 19:00
ДОБ//Трибинска сала

Учесници:Logo DOB web 17

Никола Марковић, председник Друштва за информатику Србије, др Петар Кочовићдр Оливер  Суботић,  презвитер  и  Слободан Недељковић,  помоћник министра  МУП  Србије

- угрожавање приватности у савременом друштву
- зашто нам је потребна приватност (данас и сутра)
- однос према  личним подацима
- имали личности без приватности
- да ли у условима  примена друштвених мрежа  и мобилних  комуникација постоји приватност
- свуда око нас су сензори  који контролишу  и шаљу податке,
- како  развијати свест  о потреби  чувања приватности?

Извор: Дом омладине Београда