ECDL

e-Razvoj: Moj stav u vezi ECDL sertifikacije u Srbiji

Slobodan KrstićInformatičko obrazovanje u osnovnim i srednjim školama u Srbiji trebalo bi da se vrši po ECDL programu priznatom ne samo u EU već i u gotovo celom svetu. Posle završene osnovne škole svaki učenik treba da dobije ECDL START SERTIFIKAT (potvrda da je položio prva 4 ECDL modula), a posle završene svake srednje škole ECDL STANDARD SERTIFIKAT (potvrda da je položio još 3 preostala ECDL modula). Fakultet ne bi mogao da se upiše bez posedovanja ECDL STANDARD SERTIFIKATA.