Forum ECDL Fondacije u Budimpešti 2016  

U periodu od 25. do 27. maja 2016.godine u Budimpešti održan je međunarodni forum ECDL fondacije, na kojem je učestvovalo preko 140 delegata, članova nacionalnih infromatičkih asocijacija i nacionalnih članica ECDL fondacija iz preko 40 zemalja sveta.

Učesnike iz Srbije predvodije je predsednik Jedinstvenog informatičkog saveza (JISA - Union of ICT societies Serbia) Đorđe Dukić, i potpredsednik ECDL fondacije, Dubravka Dukić, član borda direktora JISA,Velimir Radlovački, profesor računarske grupe predmeta u školskom centru „Nikola Tesla“ u Vršcu i Mladen Jovanović, nastavnik informatike i računarstva u osnovnoj školi „Miroslav Antić“ iz Niša. Dvojca prosvetnih radnika su pravo učešća na ovom međunarodnom skupu, podržanog od CEPIS-a kao osnivača ECDL (Council of Europian Professional Informatics Societies), stekli kao dobitnici nagrade za najbolje nastavnike informatike „Diskobolos“ za 2015. godinu.

ECDL_JISA_Budimpesta_2016_05_27_01

U radnoj trodnevoj atmosferi učesnici skupa imali su prilike da vide i čuju kojim se pravcem kreće razvoj informatičke i digitalne pismenosti građana EU ali i celog sveta. Akcenat je stavljen na obrazovanje mladih, bezbednost i postizanje digitalne psimenosti stanovništva (citizen digital).

Naši predstavnici su iskoristili priliku da razmene i uporede iskustva sa kolegama iz informatičkih asocijacija širom sveta, sa posebnim osvrtom na trenutnu situaciju u obrazovnim sistemima. Dogovoren je saradnja sa predstavnicima ECDL asocijacija iz okruženja, Rumunije, Bugarske, Slovenije, Hrvatske i Austrije,  dok je sa kolegama iz Turske planirana saradnja na nivou razmena informacija o primeni ECDL standarda u obrazovanju, informatičkoj edukaciji učenika osnovnih i srednjih škola, mogućoj uzajamnoj poseti i poređenju konkretnih postignća informatičke pismenosti učenika baziranih na ECDL standardima.

Da podsetimo da je skladu sa potrebom da zaposleni u Evropskoj Uniji imaju jedinstveno i prepoznatljivo informatičko obrazovanje, 1997.g. osnovana ECDL - Fondacija na inicijativu CEPIS - Council of Europian Professional Informatics Societies. ECDL - European Computer Driving Licence dobija 2003.god zvaničnu podršku Evropske Komisije te postaje službeni standard u državnim organima Unije i svih njenih članica. ECDL je za kratko vreme prihvaćen i izvan EU, tako da se danas koristi u 150 zemalja i na 40 svetskih jezika. Više od 15 miliona ljudi trenutno polaže ECDL ispite, a naša zemlja, uporedo sa nastojanjima priključenju EU definisala je ECDL i svojom "Strategijom o razvoju informatičkog društva" 2006 god. Sa preko 15 miliona do sada licenciranih, Evropska komjuterska vozačka dozvola (ECDL) je daleko najrasprostranjeniji svetski sertifikat za korisnike personalnih računara. ECDL je neutralan u odnosu na operativne sisteme i vendore a međunarodno poznat kao globalna polazna tačka u ovoj oblasti. Sva najveća preduzeća i institucije u Crnoj Gori i Srbiji uveli su delimično ili potpuno ECDL sertifikaciju svojih zaposlenih: Telekom, EPS, NIS, PŠ, ŽTP, JAT, PTT, SDPR, Poreska uprava, Enegroprojekt, Infostan... ministarstva odbrane, rada, ino poslova, zdravlja, finansija, svi zaposleni u AP Vojvodina, Republička agencija za prostorno planiranje... Svi privatni univerziteti: Singidunum, Megatrend, Bankarska akademija, Fabus i dr. imaju nastavni program usklađen po ECDL-u i omogućena posebna polaganja svojim studentima. Ekonomski fakultet iz Novog Sada i Subotice, kao i Poslovna škola iz Beograda beleže najbolje rezultate medu državnim obrazovnim institucijama. Ukupno je 40.000 lica do sada završilo ECDL obuku u preko 200 osnovanih ECDL testnih centara u svim većim mestima Crne Gore i Srbije.

ECDL_JISA_Budimpesta_2016_05_27_06ECDL_JISA_Budimpesta_2016_05_27_07

pdisrbije's ECDL_JISA_Forum_Budimepesta_2016 album on Photobucket

Prilozi:

(Autor: Mladen Jovanović)

PDIS INFO