Електронски учитељи – Катарина Милановић

У жељи да вам приближимо електронско учење и упознамо са предностима и манама електронских семинара, започињемо серијал интервјуа на ову тему.

Наш први саговорник је Катарина Милановић, менаџер академских програма Мајкрософт канцеларије у Србији.

Кроз ваше семинаре прошао је велики број наставника. Зашто сте се определили да држите баш електронске семинаре? Колико је било тешко да их осмислите и креирате?

„…Били смо пионири у примени електронског учења…“

Microsoft EDU DAY_152

Партнерство Електронског факултета Универзитета у Нишу и Мајкрософт канцеларије у Србији траје од 2006. године. Тада, у време када акредитација курсева стручног усавршавања нијe примењивана, почели смо електронске курсеве стручног усавршавања наставника. Када се започело са акредитацијом, успели смо да добијемо и први акредитовани курс професионалног усавршавања запослених у основном и средњем образовању у Републици Србији, које се изводи преко интернета. Дакле, били смо пионири у примени електронског учења у сфери професионалног развоја запослених у нашим школама и у прилици да осмислимо систем учења и провере стеченог знања на овим курсевима, за који мислимо да је јако добар и до данас га се држимо.

Шта полазници добијају а шта губе оваквим начином похађања семинара?

Овакви семинари су „квалитативни корак напред…ако се курс добро изведе и осмисли“

Ми смо вршили анкете својих полазника и они као предности које су њима најважније издвајају: могућност да уче у време када њима одговара (далеко најважнији и најчешће наведен разлог), да нема великих трошкова вишедневног путовања до места одржавања семинара и трошкова боравка у том месту за време трајања семинара, да им одговара што имају прилику да кроз форуме упознају и размене мишљења са другим колегама (за шта не остаје много времена за време семинара који се одржавају „лицем у лице“). Ја бих као врло важне, можда недовољно артикулисане као предност од стране наших наставника, издвојила 2 предности: могућност контекстуализације и продубљивања наученог знања кроз вршњачке активности, пре свега дискусију на форумима. Недостаци семинара, онако како их виде и наводе у анкетама наши полазници су: полазници многo више времена проводе у изучавању лекција и изради задатака семинара него што је предвиђени  број бодова који се добија на семинару (наизглед  организациони проблем, али је корен проблема заправо много дубљи) и технички проблеми у току трајања курса. Из преспективе организатора оваквих курсева, велики је проблем што је мали број запсоланих у нашем образовном систему функционално дигитално описмењен, па не може или се боји да постане полазник оваквих курсева, који су квалитативни корак напред у поређењу са курсевима „лицем у лице“, наравно ако се курс добро осмисли и изведе.

 @54AB02Y0Z5185406_105121312922799_4652709_n

                                                      Завршни сусрети ПИЛ семинара


Опширније на: Блог о настави