Kvadratne jednačine - Vesna Babović

Naziv: Kvadratne jednačine / Quadratic equaitions

Link: http://www.geogebra.org/material/show/id/2398399

Opis: Rešavanje kvadratnih jednačina ax²+bx+c=0 (a,b,c ϵ R).

Formule: Rešenja jednačine, Vietove formule, Diskriminanta, Rastavljanje na činioce

Autor: Babović Vesna

Matematika_Kvadratne_jednacine

Izvor: GeoGebra, NasaSkolaNET

Preuzeto sa: Prva niška gimnazija "Stevan Sremac"