Roboti će obavljati većinu poslova koje danas čini čovek, neki veliki gradovi će propasti, stanovništvo će se vraćati u manje sredine, a ljudi će više vremena provoditi baveći se umetnošću. Ovo nije scenario nekog naučno-fantastičnog filma, već vizija budućnosti francuskih naučnika iz udruženja „Prospektiva 2100“, koji izučavaju kako bi svet mogao da izgleda do kraja 21. veka.

alt
Tjeri Goden je održao dva predavanja u Srbiji

Većina ljudi uverenja je kako se nekada bolje živelo - da je današnje industrijsko i kapitalističko društvo potisnulo neke druge vrednosti, da je čovek u stalnoj trci za vremenom i novcem i da mu malo vremena ostane da se posveti sebi i drugima.

Ipak, Tjeri Goden, osnivač udruženja „Prospektiva 2100“, koji je boravio u Beogradu u okviru meseca francusko-srpske naučne saradnje, predviđa u prvih 25 godina 21. veka prelazak sa industrijske ere, bazirane na materijalima i energiji, na kognitivnu, civilizaciju znanja, čija se struktura, kako piše list "24 sata", sastoji od tehnologija i informacija, ali i koja je suočena sa ekološkom neravnotežom.


- Ljude koji danas masovono rade u velikim industrijama zameniće roboti, a više pažnje posvetiće se znanju, umetnosti i bližim međuljudskim odnosima. Doći će do transformacije velikih gradova, a jedan deo stanovništva iseliće se na selo i proizvoditi za sopstvene potrebe - kaže Goden.

Opširnije na sajtu "24 sata"