База знања за помоћ наставницима

http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/index.html

С обзиром на чињеницу да је развој информационих технологија попримио такву брзину да се свако ко жели да га прати мора свакодневно усавршавати, те да наставници у школама свакако морају ићи у корак.с тим технолошким напретком, Завод за унапређивање образовања и васпитања, идући у сусрет потребама наставника, направио је нови веб-сајт. Тако сада наставници, али и сви остали заинтересовани за актуелности у просвети, на адреси www.zuov.gov.rs могу пронаћи све наставне планове и програме, од огледних, по подручјима рада, до оних за образовање одраслих, планове уџбеника, приручнике за полагање матурских испита.

Посебан део сајта посвећен је прописима и документима у просветно-педагошкој области и с њега се могу преузети сви важећи закони и подзаконска акта из области образовања, а представљена је и листа одобрених уџбеника и наставних средстава за основну школу, те дат комплетан каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, те најаве семинара и актуелних дешавања у регионалним центрима за наредних месец дана.

На нов и прегледнији начин на сајту су представљени и наградни конкурси “Креативна школа” и “Сазнали смо на семинару и применили у пракси”, а брзо и једноставно може се стићи и до базе знања у којој је више од 1.000 часова које наставници бесплатно могу преузети и користити.

Део сајта посвећен издањима Завода за унапређивање образовања и васпитања садржи кратке приказе свих публикација из те области, од водича за увођење у посао наставника, васпитача и стручних сарадника, преко каталога стручног усавршавања до адресара образовних институција у нашој земљи.

На сајту су и линкови ка релевантним установама и институцијама из области везаних за образовање и васпитање, а посебна вредност му је у интерактивности, тако да се лако и једноставно могу пренети искуства и сугестије заинтересованих посетилаца. 


Извор: СЗ