ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА СА ПОДРУЧЈА ШКОЛСКЕ УПРАВЕ НИШ

ГИМНАЗИЈА ПРИШТИНА

        Регионални центар за таленте Ниш у складу са планом и динамиком организације такмичења која су садржана у календару такмичења и смотри Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије, као и у складу са својим планом и програмом рада, а на основу сарадње са Универзитетом у Нишу и Електронским факултетом Ниш, на пољу реализације програма ''Методологија увођења надарених и талентованих ученика у научно-истраживачки рад'', 06/07. маја 2017. године, на Електронском факултету у Нишу, организује : 

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ-СМОТРУ СТРУЧНИХ И ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА TAЛЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

         Према досадашњем плану и програму, радови могу бити заступљени из природних, техничких, друштвених и хуманистичких наука као и уметничког стваралаштва младих.

         У складу са раније достављеним информацијама школама и ученицима, молимо вас да нам до 22. априла 2017. године, путем електронске поште, на e-mail адресу Центра за таленте: centar@medianis.net, доставите попуњени прилог бр. 1, пријаве за учешће на такмичењу-смотри стручних и истраживачких радова талената, ученика и студената, који вам достављамо у прилогу дописа.          

Радове треба доставити у електронском облику на адресу Регионалног Центра за таленте Ниш centar@medianis.net до 22. априла 2017. године. Такође, шест примерака радова доставити на адресу: Драган Тописировић, (Регионални центар за таленте Ниш), Епископска 36/13, 18 000 Ниш.          

У циљу благовремене припреме и организације такмичења, молимо вас да се придржавате датих рокова.

О осталим  информацијама, везаним за такмичење, евентуалним изменама, благовремено ћемо вас обавестити.

Срдачан поздрав!

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ НИШ                   

др Драган Тописировић, дипл.инж, с.р.

 

Изворr: Регионални центар за таленте Ниш