2. Razred: Vektorska grafika

Posted: 04/02/2013 in Informatika I i II

alt

Vektorska grafika ili geometijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling) je način prikazivanja slike pomoću geometrijskih oblika kao što su tačke, linije, krive i poligoni, a koji su temeljeni na matematičkim jednačinama.

U principu, vektorski oblici se mnogo lakše pamte nego zahtevne rasterske (bitmap) slike. Skoro svi današnji računarski grafički prikazi prevode vektorsku sliku u rasterski format. Podaci o rasterskoj slici koji se pamte je  svaki pojedinačni piksel neke slike. Kod vektorske slike se pamte koordinate tačaka, elementi linije koji spajaju tačke (boja, debljina, itd) i matematičke funkcije kojom su krive opisane.

altPojam vektorska grafika je većinom korišćen u kontekstu dvo-dimenzionalne računarske grafike. Skoro svako 3D prikazivanje je izvršeno pomoću 4D vektorske tehnike (pomoću tačaka, linija i poligona).

Programi koji rade sa vektorskom grafikom su Corel Draw, Adobe Illustrator, (komercijalni) i Inkscape,  ImPress, Google SketchUp (besplatni).    alt

Inkscape – vektorska grafika

Inkscape je Open Source grafički editor orjentisan ka vektorima, sa sličnim mogućnostima kao Illustrator, CorelDraw, ili Xara X, koristi W3C standard i Scalable Vector Graphics (SVG) file format. Njegovu popularnost i upotrebljivost dokazuje mnoštvo tutoriala, Clip-Art-ova, Template-a itd. Inkscape možete download-ovati sa ovog Linka, a tutorijale možete pogledati na

YouTube tutorijal na srpskom (uvod),

YouTube tutorijal 2 na srpskom (rad sa tekstom),

Osnovne alatke, kako početi     i     ostale alatke

a tu su i tutorijali na engleskom:  “35 Tutorials”   i ” 10 of the best Inkscape tutorials” ,

a na ovom linku možete videti tutorijale   i za druge programe vektorske grafike kao i za sam Inkscape,  i sjajne ideje.    alt

alt


Izvor: Blog Tatjana Mitić

NasaSkolaNET