Računarstvo i informatika

Prvi koraci sa e-poštom

E-pošta (skraćenica za elektronsku poštu) je brz i praktičan način komunikacije sa drugima. E-poštu možete koristiti za:

  • Slanje i prijem poruka. E-poruku možete poslati svakoj osobi koja ima e-adresu. Poruka stiže u prijemno poštansko sanduče e-pošte primaoca u roku od nekoliko sekundi ili minuta – bez obzira na to da li je on vaš sused ili živi na drugom kraju sveta. Poruke možete primati od bilo koga ko zna vašu e-adresu, a zatim ih možete čitati i odgovarati na njih.
  • Slanje i prijem datoteka. Pored uobičajenih e-poruka zasnovanih na tekstu, u okviru e-poruke možete slati i gotovo sve tipove datoteka, uključujući dokumente, slike i muziku. Datoteka koja se šalje u okviru e-poruke zove se prilog.
  • Slanje poruka grupama osoba. E-poruku možete istovremeno poslati velikom broju ljudi. Primaoci mogu odgovoriti celoj grupi, što omogućava grupne diskusije.
  • Prosleđivanje poruka. Kada primite e-poruku, možete da je prosledite drugima bez prekucavanja.