Računarstvo i informatika

Radne tabele - Vežba 03 - Formule

Excel_03_Formule_Uvod

Word 2010 - Sekcije, prelom strane na sledećoj strani

{youtube}fQv4QYMwowY{/youtube}

Borland Pascal 7.0 - Podešavanje radnog okruženja (IDE) nakon instalacije

Ukoliko ste instalirali programski jezik Borland Pascal 7.0 i podesili prečicu na desktopu (na osnovu uputstava iz prethodnih lekcija), bilo bi dobro da odvojite još nekoliko minuta za podešavanje radnog okruženja programskog jezika Borland Pascal 7.0.

1. Glavni prozor radnog okruženja programskog jezika Borland Pascal 7.0

Pokretanjem prečice Borland Pascal 7 na desktopu (duplim klikom na prečicu), pokreće se i otvara se glavni prozor radnog okruženja (IDE) programskog jezika Borland Pascal 7.0 koji izgleda kao na slici 1:

BP70
Slika 1. Glavni prozor radnog okruženja programskog jezika Borland Pascal 7.0

Izgled prozora je nešto drugačiji od prozora većine drugih programa u grafičkom okruženju operativnog sistema MS Windows. Radi se o okruženju MS DOS. Ipak, postoje očekivane sličnosti. U gornjem delu, odnosno u prvoj liniji ekrana nalazi se linija menija (menu bar), u poslednjoj je statustna linija (status bar), dok je između radna površina.
 

Radne tabele - Vežba 02 - Formatiranje brojeva

Excel_02_Formati_brojeva