Računarstvo i informatika

2. Razred: GIMP

Upoznajte se sa jednim besplatnim programom za rad sa rasterskom grafikom.

vilberDva studenta sa Berklija, Spencer Kimball i Peter Mattis,  iskoristili su svoje programersko znanje  i  utemeljili korene programa za manipulaciju slikama „General Image Manipulation Program“ (GIMP). Posle desetak meseci rada prvu javnu verziju – 0.54 objavili su januara 1996.

3. Razred: Programiranje - Linijska struktura

3R_Delphi_Zadaci_Linijska_struktura_01_Resenja_1

3. Razred: Programiranje - Uvod

Računarski sistem se sastoji od hardvera i softvera. Hardver čine delovi računara, a softver programi koje računar izvršava. Računar je mašina bez inteligencije, on izvršava samo ono što mu je zadato  i to na način kako mu je zadato. Programom zadajemo računaru način na koji izvršava poslove. Da bismo rešili  neki problem korišćenjem računara, moramo računaru precizno opisati sve korake- instrukcije (naredbe) koje on izvršava zadatim redosledom. Skup instrukcija napisan za rešavanje nekog problema naziva se program, a pisanje instrukcija programiranje.

Programiranje je značajna komponenta, prisutna u gotovo svim granama računarstva.  Često izjednačavanje računarske nauke sa programiranjem zanemaruje druge bitne aspekte računarstva kao što su projektovanje hardvera, arhitektura sistema, projektovanje nivoa operativnih sistema, struktuiranje baza podataka za specifične aplikacije, validacije modela, itd. Programiranje je  u najopštijem smislu aktivnost izrade programa za elektronsku  računsku  mašinu (računar).

3. Razred: Programiranje - Razgranata struktura

3R_Delphi_Zadaci_Razgranata_struktura_01_Resenje_12