Računarstvo i informatika

Peticija za promenu programa rada predmeta 'Računarstvo i informatika' u srednjim školama

Peticija za promenu programa rada predmeta 'Računarstvo i informatika' u srednjim školama
  • Petitioning Srednjoškolcima Srbije

Zašto je ovo bitno?

Đaci u Srbiji predmet koji bi trebalo da bude jedan od najbitnijih predmeta, ako ne i najbitniji - predmet budućnosti, izučavaju na jedan veoma staromodan način. U svetu informatike i informacionih tehnologija, jedna decenija ekvivalentna je jednom veku u svetu nekih drugih nauka.

Zar ne bi bilo zanimljivije da đak dobije zadatak da napravi neku jednostavnu Android aplikaciju? Ili svoj sopstveni sajt? Možda neki imaju ideju za neki novi Facebook, ali nemaju odakle da nauče. Zašto ubijati kreativnost srpske dece dosadnim zadacima koji zahtevaju više matematike nego informatike, odnosno programiranja? Da podsetim neke profesore, matematika je poseban predmet.

U redu, nama su potrebne osnove. Ja ne želim da naučim osnove programiranja u Dephi-u 7 iz 2002. godine, jer te iste osnove mogu da naučim i u nekom savremenijem programskom jeziku (npr. Java - osnova za Android programiranje ili PHP - programski jezik pomoću koga funkcionišu svi dinamički sajtovi, npr. Facebook itd., ili možda C, razne varijante tog jezika, i mnogi drugi). Zašto da budemo uskraćeni za nešto sa čime živimo i što je oko nas 24/7? Zato što profesori to nisu završili na fakultetu? Zašto oni ne usavrše svoja znanja, pa nam prenesu ono što nam zaista može biti korisno? Ono što je zaista budućnost?

Proširite reč i potpišite peticiju. Ovo je ozbiljan sajt, i ako peticija dostigne određeni broj potpisa može se uzeti na razmatranje.

Списак уџбеника 2013 - Рачунарство и информатика

Udzbenici 2011 Racunarstvo i informatika 1

Digitalni pravopis

Autor: Istok Pavlović

Metropolitan radionica - Osnovi programiranja (Java)

Logo_Metropolitan_2013U subotu 14. decembra 2013. godine u prostorijama Metropolitan univerziteta u Nišu održana je radionica iz osnova programiranja u programskom jeziku Java za učenike srednjih škola.

Metroplitan Java 131214 08Učenici srednjih škola na radionici osnove programiranja (Java), Metropolitan univerzitet, Niš, subota 14.12.2013. godine