"Hello World" na različitim programskim jezicima

Preuzeto sa: FB - Profesori informatike

PJ_Hello_World

Preuzeto sa: FB - Profesori informatike